2014-09-17: Ukázka dravců v zámeckém parku

Víte, kolik kilogramů váží výr velký? Víte, jak velké má rozpětí křídel orel bělohlavý? Víte, který dravec létá rychlostí až 400 km/h? Víte, která sova je nejmenší?
My už tohle všechno víme. I vy se můžete o dravcích a sovách dozvědět něco zajímavého. Zeptejte se dětí, které ukázku v chlumeckém zámeckém parku včera viděly, nebo se podívejte na webové stránky zayferus.cz nebo ukazkydravcu.cz.

42 položka(ek) « z 2 »

Společnost  Zaferus  má v současné době kolem 100 dravců a sov v rámci 36 druhů dravých ptáků. Takto rozsáhlou sbírku nemá v České republice žádná zoologická zahrada, ani soukromí chovatelé. Vlastní supa krahujového, supa kapucína, orla skalního, orla bělohlavého, orla stepního, orla mořského, orla kamčatského, kondora krocanovitého, káni lesní, káni bělochvostou, káni rudoocasou, káni Harrisovu, luňáka hnědého, luňáka červeného, jestřába lesního, krahujce obecného, poštolku obecnou, poštolku rudonohou, poštolku vrabčí, sokola stěhovavého, sokola šahina, raroha velkého, raroha jižního, sokola loveckého kříženého s rarohem, ostříže lesního, dřemlíka tundrového, karančo jižní, kulíška nejmenšího, výrečka malého, sýce rousného, sýčka obecného, sovu pálenou, kalouse ušatého, puštíka obecného, puštíka bělavého, puštíka vousatého, výra velkého.

Leave a Reply