Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

pro děti narozené do 31.8. 2009 se  koná  dne 15. ledna 2015  od 13:30 do 18 hodin v Základní škole v Novém Městě. K zápisu si přineste rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Za podpory Obecního úřadu Nové Město poskytneme každému prvňáčkovi

finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč.

 

Jaké jsou výhody naší základní školy?

Nabízíme pro Vás i Vaše děti všechny výhody menší školy. Škola rodinného typu, bezpečné prostředí bez nekontrolovaných zákoutí, chodeb a dalších prostor, kde by mohlo docházet k nežádoucímu chování žáků, individuální přístup k žákům, méně početné třídy. Ve školní družině nabízíme dětem kvalitní využití času formou her a zájmových činností. Družina funguje ráno i odpoledne. Samozřejmostí je i  doprovod žáků na autobus a dozor do příjezdu autobusu.

Ve škole působí řada zájmových kroužků , např. tělovýchovný, pěvécký, hra na zobc. flétnu, mladý zdravotník, anglický jazyk, informatika, dovedné ruce aj. Školní knihovna je v budově školy. Za příznivého počasí mohou žáci v době přestávek využívat školní dvůr.

Veškeré další informace Vám rádi poskytnou:

Mgr. Hana Pacáková – ředitelka školy, tel. 723 248 027, 602 265 256
Vladimír Horyna – starosta obce, tel. 725 086 600

 

.

 

Leave a Reply