Zájmové kroužky ve školním roce 2015 – 2016

Dovedné ruce                                      1. – 5. ročník – pondělí            13:30 – 14:30 – J. Kuřinová

Pěvecký kroužek                                  1. – 5. ročník – čtvrtek             13:30 – 14: 30 – L. Rychnovská

Informatika                                           3. – 5. ročník – úterý               13:30 – 14:30 – A. Haláčková

Anglický jazyk                                      1. ročník        – pondělí            12:10 – 12:55 – L. Rychnovská

Anglický jazyk                                      2. roč. – 1. sk. – pondělí          13:45 – 14:30 –  T. Horáková

Anglický jazyk                                      2. roč. – 2. sk. – středa            12:10 – 12:55 – T. Horáková

Mladý zdravotník                                 3. – 5. ročník – úterý                14:35 – 15:35 – A. Haláčková

Hra na zobcovou flétnu                       1. – 5. ročník – středa              13:30 – 14:30 – J. Kyralová

Tělovýchovný kroužek                         3. – 5. ročník – čtvrtek             13:30 – 14:30 – H. Pacáková

Tělovýchovný kroužek                         1. – 2. ročník – úterý               13:30 – 14:30 – H. Pacáková

Leave a Reply