2017-12-18: Tonda obal

Dne 18. 12. se konala v naší škole ekologická přednáška o třídění odpadu Tonda obal. Přednášky se zúčastnily děti ze všech tříd. Žáci se pomocí interaktivního programu učili správně třídit odpad. Každý dostal kartičku se „svým odpadkem“ a měl ji zařadit do správného kontejneru, popelnice nebo sběrného dvora. Na konci programu každý obdržel drobnou odměnu.

8 položka(ek)

Leave a Reply