2019-01-04: Tříkrálová sbírka

V pátek čtvrtého ledna 2019 se naše škola zúčastnila letos již popáté Tříkrálové sbírky v obci Nové Město. Sbírka je organizována pod záštitou Charity a vybírají se finanční příspěvky na pomoc potřebným. Žáci 4.a 5. ročníku vytvořili dvě skupiny tří králů a doprovázely je paní učitelky Jansová a Horáková. Počasí nám přálo a do sbírky se zapojila značná část občanů a také některé firmy. Tři králové zazpívali koledu a  podle dávného zvyku napsali křídou na dveře K M B, což je latinsky Kristus mancione benedicta, česky Kristus požehná tomuto domu. O tříkrálové sbírce v Novém Městě natočil také reportáž Český rozhlas.

42 položka(ek) « 1 z 2 »

Leave a Reply