Učivo 2. ročníku pro týden od 23. 3 .

ČESKÝ JAZYK

1. Učebnice str. 92 – 96( str.95 NE)

Učebnice str. 92 cv.2 a str. 96 cv. 2 písemně

str. 92 cv. 4 a str. 93 cv. 2 diktát

2. PS str.18

PS str.5 Slova příbuzná

VOD je slovní kořen např. u slov VODA, POVODEŇ, VODIČKA, VODNÍK

3. Procvičovací PS nový PROCVIČUJEME str. 3 a str.4

MATEMATIKA

  1. Učebnice str. 6 – 9
  2. Napsat násobky čísla 6 do sešitů na násobky
  3. Cvičit příklady typu o 4 více, 4 krát více, o 6 méně, 6 krát méně a podobné typy příkladů

 

ČTENÍ

Čítanka str. 103 – 109

PS str. 40 – 42

PÍSANKA

str. 12 – 14

PRVOUKA

Učebnice str. 47

PS str. 58

Přeji všem sílu a chuť se učit. Prosím moc rodiče, aby výuku s dětmi nepodcenili, dělají to pro své děti. Vím, že to máte těžké. Moc vám všem děkuji. Zdravím děti a posílám jim hezký úsměv a pohlazení.

Jana Junková

Leave a Reply