Učivo 5. ročník od 30. 3.

ČJ  učebnice s. 108 – 113, naučit názvy druhů zájmen s. 109, s. 111 skloňování já, ty, se (už jsme částečně probírali)
2. díl PS – s. 16, 17
ČJSL  s. 107 – napiš osnovu na papír
M – učebnice 3. díl s. 3 – 6, opakovat a procvičovat des. čísla, co nepůjde, vysvětlíme ve škole
1. díl PS – s. 36, 37, 40, s. 42 cv. 1, 4, s. 43 cv. 2, 5
MG  učebnice 2. díl s. 54, naučit vzorec v modrém rámečku (povrch krychle a kvádru jste brali už ve 4. třídě), s. 59 opakování
Psaní  č. 53, 54
Čítanka  s. 101 – 105, PS s. s. 42 – 43 promyslet
SČ –  s. 242 – 250
Vlastivěda 5. třída:
Téma: 1.světová válka
Přečíst : učeb. str. 25-27
Do sešituzápis (viz prezentace – doplnit text – přepsat do sešitu nebo vytisknout a doplnit) + odpověď na otázky č.1-3/str.27 (pouze ústně promyslet)
Videa: 92-94. díl Dějiny udatného národa
Pracovní sešit: str.13
Přírodověda 5. třída: (pondělí)
Téma: Opakování – podnebné pásy
Přečíst: učeb.str.5-23 (život na zemi)
Prezentace: Otestuj se, jak dobře si pamatuješ učivo o podnebných pásech     prezentace Podnebná pásma
Abych věděla, jak vám to jde, pošlu vám test do Google učebny, kterou jsme si založili. Název kurzu Přírodověda, Kód kurzu je: fzqzzu
(potřebujeme ještě přihlásit Elišku, Damiána a Natálku) – prosím ozvěte se mi, řeknu vám jak na to.
Přírodověda 5. třída: (pátek)
Téma: Třídění přírodnin – rostliny
Přečíst: učeb.str.25-26 (život na zemi)
Do sešitu:   Nadpis Třídění přírodnin, tab.str.25 (stručně),tab.str.24 Rostliny (zkusit doplnit příklady)
Tady můžete procvičovat: Rostliny a houby
Angličtina 5. třída (pondělí – pátek)
Téma: 23. lekce Yesterday
Úkol: vyplňte si cvičení v pracovním sešitě na str. 48-49
          Slovíčka můžete procvičovat v aplikaci www.wocabe.app (už nemá nainstalováno pouze Damián, pokud budete chtít, ozvěte se mi, pomůžu vám s instalací)
         V pondělí bude připraven test na slovíčka v této aplikaci,abyste věděli,jak vám to jde. Jinak můžete trénovat a  soutěžit průběžně:-)
Pokud budete něco potřebovat, prosím pište na zsnovemestonadcidlinou@gmail.com
Moc zdravím děti, chválím, jak pečlivě pracují.  Opatrujte se !
A.M.

Leave a Reply