3. ročník – úkoly 20.4. – 24.4.2020

Milé děti,
tento týden budete mít opakovací. Budete zpracovávat pracovní listy, učit se online ve středu a v pátek, opakovat na počítači a sledovat vhodné pořady v TV. Poproste rodiče, aby dodali vaše pracovní sešity do školy (krabice před hlavními dveřmi) a vyzvedli pro vás pracovní listy. Někdo tam má i knihu Děti z Bullerbynu. Krabice tam budou v pondělí a v úterý od 8 do 18 hodin.

doplnění pracovního listu

Na základě upozornění v rámci on-line výuky – papírová kopie nezobrazovala barvu v grafu, vystavujeme daný úkol zde:

IMG_20200422_134221

vystaveno 22. dubna

On-line výuka

Na středeční výuku (od 13 hodin) online si kromě papírů a fixů připravte pravítko, kružítko a 3 nabarvené špejle – modrá, červená, žlutá. Budeme rýsovat trojúhelník. Systém výuky bude již osvědčený Zoom, pokyny pro jistotu pošleme každému znovu mailem. V pátek bude online výuka od 16 hodin.

Český jazyk

Procvičte si slovní druhy v pexesu:

Pexeso slovní druhy 1
Pexeso slovní druhy 2
Pexeso slovní druhy 3

Matematika

Procvičujte si písemné sčítání (pokud se Vám moc nedařilo, opakujte znovu s jinými příklady) a také písemné odčítání (opět opakujte dokud se nebude dařit). Na závěr si zkuste vypočítat pyramidu.

Anglický jazyk

Zkuste si (můžete i několikrát) zazpívat písničku I have a pet (kliknutím na odkaz ji soustíte z Youtube)

Slova písničky:

Do you have a pet?
Yes, I have a dog.

I have a pet.
He is a dog.
And he says, “Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof.”

I have a cat.
I have a pet.
She is a cat.
And she says, “Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow.”

I have a mouse.
I have a pet.
He is a mouse.
And he says, “Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak.”

Woof woof.
Meow meow.
Squeak squeak.

I have a bird.
I have a pet.
He is a bird.
And he says, “Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet.”

I have a fish.
I have a pet.
She is a fish.
And she says, “Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub.”

I have a lion.
A lion?!

I have a pet.
He is a lion.
And he says, “Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar.”

Tweet tweet.
Glub glub.
ROAR!

(zdroj: supersimple.com )

Only 1 comment left Go To Comment

  1. Škola Nové Město / Post Author

    Na web byla doplněna kopie úlohy, která v papírovém provedení nebyla čitelná.

Leave a Reply