Úkoly 2. třída 27. 4. – 30. 4. 2020

Milé dětičky moje,
tak jsem tu opět u vás s učivem pro další vyučovací týden. A mám pro vás milou zprávu. V pátek 1. 5. je státní svátek a tudíž učiva bude maličko méně.
Jdeme na to.

Český jazyk

1. učebnice str. 99 – celou ústně
2. učebnice str. 99 cv. 2  písemně
3. učebnice str. 99 cv. 3  diktát
4. učebnice str.115 cv. 31  písemně
5. učebnice str. 115 cv. 35  písemně
6. sbírka PROCVIČUJEME  str. 12 doplnit

Matematika

1. do sešitů na násobky napsat násobky čísla 8
2. učebnice str. 20,str.21
3. skolakov.eu  Ma 2. ročník procvičování násobilky
3. naučit násobky čísla 8 zpaměti
4. určovat nejblíže menší násobky

Čtení

1. čítanka str. 114 – 117
2. PS str. 44

Psaní

1. písanka str. 24 – 26

Prvouka

1. PS str. 61 Hospodářská zvířata
2. učebnice str. 54 Domácí ptáci ( zatím pouze kur domácí, kachna domácí a husa domácí)
Zdravím vás moc a přeji zdraví, chuť se učit, hezké počasí a dobrou náladu. Vaše paní učitelka.

Leave a Reply