Informace pro rodiče

Vzhledem k trvající mimořádné situaci se z organizačních důvodů nebude konat dne 2.6.2020 přípravka pro budoucí prvňáčky ani úvodní schůzka s jejich rodiči. Nový termín konání této schůzky bude upřesněn podle vyvíjející se situace během měsíce června (předpokládaný termín je zatím 30.6.2020 od 16 hodin).
Dne 4.6.2020 se ze stejného důvodu také  neuskuteční plánované konzultace o prospěchu žáků a s jejich konáním se do konce školního roku již nepočítá.
Mgr. Hana Pacáková, ředitelka školy

Leave a Reply