Pokyny pro 3. ročník, od 25. května

Milí žáci,

s většinou z vás se již v pondělí setkáme ve škole a budeme se učit společně(skupina A). Někteří budou, ze závažných důvodů, pokračovat doma (skupina B).

Skupina A

Žáci si přinesou do školy učebnice a PS dle rozvrhu a doplněné pracovní listy ke kontrole. Řídí se hygienickými a organizačními pokyny paní ředitelky.

Skupina B

Žáci budou mít výuku online v pondělí, ve středu a v pátek od 14 hodin. Pokyny k přípravě a připojení pošleme mailem. V pondělí asi od 7 do 19 hodin bude před školou krabice se složkou úkolů. Prosím rodiče, aby dětem úkoly vyzvedli a do podepsané igelitky vložili ke kontrole velký PS z ČJ a pracovní listy.

Děkuji za spolupráci. JK

 

 

 

Leave a Reply