Úkoly 3. ročník 4.5. – 7.5.2020

Milí žáci,
posílám vám úkoly pouze na čtyři dny, protože v pátek je svátek. Doufám, že jste si udělali opravy z pracovních sešitů do cvičného sešitu. Je to důležité, hlavně u psaní y/i po obojetných souhláskách.
Mnozí se úspěšně připojujete na online výuku. Stále platí termín středa od 13 hodin a pátek od 16 hodin, počítejte dvě hodiny. Na středu pošleme  den předem mailem pozvánku všem, na koho máme adresu. V pátek  8. května je opakování pro ty, kterým se připojení nedařilo,  nebo pro dobrovolníky. Na pátek oslovíme jen ty, kteří projeví nebo již projevili zájem

Matematika

práce z učebnice, u slovních úloh pište zápis, výpočet, odpověď
4.5. – str.40, písemně cv.10, 14, 15
5.5. – str.41, písemně cv.18, 22, 24
6.5. – str.42, písemně cv.25, 26, 33
7.5. – str.43, písemně cv.37, 39, 41

Český jazyk

Naučte se vyjmenovaná slova po Z, zároveň si opakujte předchozí vyjm. slova.
učebnice str.113 – 115, napsat do cvičného seš. s.115/ cv.6, 8a)i b)
Sloh: učebnice str.112, napište osnovu a nakreslete celou pampelišku

800px-Taraxacum_officinale_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-135
Čtení: čítanka s.76 – 84

Zopakujte si slovní druhy s paní učitelkou z Bakova.

Anglický jazyk

26. lekce – učebnice i prac.sešit s. 54 a 55

Slovíčka, která budeme probírat na on-line vyučování ve středu, si můžete pustit a přehrávat na YouTube.

Prvouka

Člověk
učebnice s. 27-29, PS s.58-60, vystřižené kartičky si vložte do sešitu

Procvičení na webu: Člověk a části těla, 1. cvičení a Člověk a části těla, 2. cvičení

Leave a Reply