Úkoly 5. ročník 4.5. – 7.5.2020

ČJ – pracovní listy vyjmenovaná slova s. 8 a 9, 10 a 11, 12 a 13, 14 a 15
    – Souhrnný test B s. 28 – 31
M – učebnice 3. díl s. 23, 24 (promyslet)
2. díl PS – s. 43, 44
MG – učebnice 3. díl s. 27
Psaní – č. 61, 63
Čítanka – s. 117 – 121, PS s. 46 – 47 promyslet
– ne

On-line výuka paní ředitelka Pacáková

Pondělí: 9:45 – 10:30
Středa: 9:00 – 10:00
Čtvrtek: 14:30 – 15:30

Vlastivěda 5. třída

Téma: 2. světová válka (smutný život za okupace)
Učebnice:  36-38, otázky 1-5/38 (promyslet), zápis do sešitu – viz Prezentace
Videa: 100.díl (Dějiny udatného národa) Druhá světová válka – YouTube

Přírodověda

Téma: Člověk a příroda
Přečíst: učebnice str.35-39
Úkol: zamyslete se nad otázkami v učebnici na str.38 (projdeme ústně při online hodině).
Zápis: – viz poslední strana prezentace

 

Angličtina 5. třída

 
Téma: 25. lekce What did you you? učebnice str.52-53, pracovní sešit 52-53
Úkol:  Slovíčka můžete procvičovat v aplikaci www.wocabee.app (máte  zde i slovíčka z učebnice Project 1)
            Test na slovíčka bude v pondělí.
            Do Google učebny vám dám další cvičení na procvičení minulého času 🙂
Všechny moc zdravím. Online hodina bude zase v úterý.
A.M.

 

Leave a Reply