Úkoly pro 2. ročník 18. 5. až 22. 5.

Děti……a je to tady. Zadávám vám učivo pro poslední týden vaší práce doma mimo školu. Brzy se všichni uvidíme a už se na vás moc těším. Nebudeme to mít lehké, ale já vás znám a vím, že mi ve všem pomůžete stejně, jako vaši rodiče po celou dobu pomáhali vám.Především si zkontrolujte penál, učebnice, všecky pomůcky. Vše musíte mít nachystané podle rozvrhu a vše mít své. Nic vám nikdo nesmí půjčit. Každý ať má tužek více, pravítko, dvě pera, pastelky, podložku, napisovací folii, sešitek na úkoly, žákovskou knížku atd.
Český jazyk
1. učebnice     str. 114 – cv. 26, cv. 27 cv. 28 ( doplnit na své papíry či do svého sešitu )
2. PS                str. 11
3. PROCVIČUJEME  str. 17 – 18
4. PROCVIČUJEME  str.  39 cv. 1 a, 1 b, 1 c
5. Prosím i nadále dětem diktovat
Matematika
1. učebnice str. 25
2. Procvičovat ústně příklady na všecky násobky ( násobení i dělení , pokud možnost na rychlost)
Po návratu do školy  se budu dětem věnovat především i v oblasti slovních úloh a samostatného sestavování zkrácených zápisů. Dále budeme souhrnně opakovat i sčítání a odčítání s přechodem 10 v oboru 0 – 100
Čtení
1. čítanka – 2. ediční řada ( děti ji dostávaly na začátku školního roku, mají doma)  str. 5 – 12
2. PS 2/2 str. 3-6
Psaní
1. písanka   str. 31
Prvouka
1. učebnice   str. 56 Léto ( pouze polovinu stránky), uč. str. 58 – 59
Znát pojmy- společenstvo, uměle vytvořené společenstvo člověkem, společenstvo- rostliny a zvířata žíjící na určitém místě ( louka, les, rybník, pole). Znát obsah textu , který je žlutě vyznačený pod velkým nápisem LÉTO. Louku a vodu zatím nedělat!
Tak, zazvonil zvonec a úkolům touto formou je snad už konec. Hodně sil. A ať už můžeme být spolu. Mé obrovité poděkování všem obětavým rodičům. Vaše J.J.

Leave a Reply