Úkoly pro 3. ročník, od 1. 6.

Úkoly od 1.6. do 5.6. pro skupinu B, 3.ročník

Český jazyk

dokončit malý PS, napsat alespoň 20 vět z diktátů na s. 58 a 59
umět zpaměti všechna vyjmenovaná slova (učíme se je podle karty z PS) a z učebnice se naučit vše o slovních druzích
čtení
dočíst čítanku a číst své knihy a zapisovat je do čtenářského deníku

Matematika

PS do s.27, učebnice do s.41
opakujte si násobení a dělení, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání, nás. a děl. mimo obor násobilek a také převody jednotek

Anglický jazyk

lekce 27, učebnice a PS s. 56 a 57
čtěte si doma nahlas všechny věty z učebnice a obměňujte je, učte se slovíčka

Prvouka

učebnice do s.35, umět s.33 – funkce orgánů v těle
PS do s.67

V pondělí 8.6.(7-19 h) prosím vaše rodiče, aby mi do krabice před školou dodali váš PS z českého jazyka a matematiky ke kontrole a vyzvedli si pro vás další práci ve složce.
Přeji vám hodně chuti do práce a těším se na vás při online výuce v pondělí, ve středu a v pátek od 14 hod.
J.Kuřinová

Leave a Reply