Informace pro rodiče

1. Vysvědčení bude vydáno všem žákům v úterý 30.6.2020 od 8 do 8.30 hodin.
2. Dne 30.6. si žáci odnesou domů zbývající osobní věci ze třídy a z šatny.
3. Zkontrolované a opravené učebnice přinesou všichni do středy 24.6.
    Výměna učebnic proběhne 25.6.
    Žáci, kteří nechodí do školy, obdrží nové učebnice až s vysvědčením.
4. Žáci vrátí vypůjčené knihy do knihovny v úterý 23.6.
5. V pondělí 22.6. bude ukončen veškerý sběr (papír, víčka, kůra, byliny). Pokračujeme zase v září.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

První třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 29.6. od 16 do 17 hodin (prosím, tužku s sebou). Dostaví se i děti.  Vezmou s sebou psací potřeby a přezůvky.

Leave a Reply