Informace pro rodiče k začátku školního roku 2020/2021

1) Nástup žáků Základní školy Nové Město ve školním roce 2020 – 2021

Žáci, kteří nebudou navštěvovat ranní družinu, přijdou do školy v úterý 1.9.2020 průběžně od 7.30 do 7.45 hodin. Ranní družina v tento den a v průběhu celého školního roku bude otevřena od 6.30 hodin, žáci zazvoní vždy na 1. třídu a vyčkají otevření hlavních dveří (vstup z organizačních a hygienických důvodů v dané časy: v 6.30 h / 6.45 h / 7.00 h / 7.15 hodin).

Při cestě do školy a ze školy autobusem budou mít všichni žáci zakrytá ústa a nos rouškou. Při vstupu do budovy si žáky převezme pan školník, proběhne dezinfekce rukou. Nikdo se zbytečně nebude dotýkat věcí kolem sebe, všichni se budou řídit hygienickými předpisy a pravidly na ochranu zdraví.

Do budovy školy mohou vstupovat pouze žáci, rodičům není vstup povolen.

Žáci budou postupně vcházet do šatny, kde si odloží oděv a obuv a neprodleně odchází do svých tříd. Uspořádání šaten bude zachováno podle tříd (1. – 5. ročník).

Ve třídě si umyjí ruce a použijí opět dezinfekci, která zde bude umístěna spolu s papírovými ručníky. Žáci při výuce i po celou dobu pobytu ve škole roušku mít nemusí. Toalety i umyvadla budou vyčleněny jednotlivým třídám.

Výuka bude probíhat dle normálního rozvrhu.

Při podezření na nákazu COVID – 19 je nutno okamžitě informovat školu.

Školní stravování je zajištěno. Žáci budou na oběd docházet opět po jednotlivých třídách podle časového rozpisu tak, aby se v jídelně neshromažďovali. Před obědem je nutné řádné umytí a dezinfekce rukou. Žáci určené třídy si nebudou oběd vyzvedávat u okénka, ale bude jim donesen na stůl, včetně příboru a pití. Použité nádobí ponechají na stole. Setrvají na místě, dokud nebudou všichni naobědváni. Z jídelny bude odcházet vždy  celá třída společně.

Rodiče si mohou děti vyzvednout po ukončení výuky a po obědě, a to

v níže uvedených časech.

Časy k vyzvednutí: 12.15 h / 13.00 h / 14.00 h / 14.40 h / 15.45 hodin. Prosíme rodiče, aby v případě nutnosti zazvonili na 1. třídu nebo volali na tel. č. 602 265 256. Vyčkají před školou na příchod učitelky a svého dítěte, do školy nevstupují.

2) Informace pro rodiče žáků 1. ročníku

Žáci 1. ročníku se dostaví do školy v úterý 1.9.2020 nejdéle do 7.55 h bez roušek a nejlépe se školní aktovkou. Do budovy školy a pak i do třídy mohou v tento den výjimečně vstoupit i rodiče, ale pouze s rouškou. U vchodu si všichni vydezinfikují ruce, do šatny první den děti nemusí vstupovat, ale mohou si tam odložit oděv a obuv. Po přivítání žáků a informacích od paní třídní učitelky převezmou rodiče od zástupců obce Nové Město příspěvek na pomůcky pro svého prvňáčka. Ukončení prvního setkání plánujeme do 8.45 hodin.

3) Pedagogický sbor a nepedagogové pro školní rok 2020 – 2021

Třídní učitelé

  1. ročník – Mgr. Jana Kuřinová
  2. ročník – Mgr. Gabriela Jansová
  3. ročník – Mgr. Kateřina Horáková
  4. ročník – Mgr. Kateřina Dušková
  5. ročník – Mgr. Hana Pacáková

 

Ostatní pedagogové

Vychovatelka 1. odd. a učitelka – Dis. Markéta Horáková

Vychovatelka 2. odd., učitelka a školní asistentka – Mgr. Naděžda Horáková

Vychovatelka 3. odd. – Mgr. Jana Kuřinová

Školní asistentka – Mgr. Gabriela Jansová

Asistentka pedagoga – Mgr. Irena Pedro Hladečková

 

Nepedagogové

Martin Kopřiva – školník a pracovník v provozu (výdej obědů)

 

Leave a Reply