Úkoly pro 1. ročník od 19. 10.

Vážení rodiče, milé děti.

Učivo na příští týden“

19.10.  ŽA-uč. - s.15,číst, psát
ŽA-PS - s.20 cv.3 - číst, skládat slabiky
        PísankaII - s.6, číslice 4 (s.28)
Matematika s.22

20.10.  ŽA-uč. - s.15 - skládat na kobereček
ŽA-PS - s.20,cv.4,5 - číst a skládat na kobereček
PísankaII - s.7, číslice 5 (s.27)
Matematika s.23

21.10.  ŽA-uč. - s.16 - podtrhat v básničce P-červeně a p-modře
vystřihnout slabiky s P a přidat k ostatním
ŽA-PS - s.21, cv.1,2 - podtrhat P,p
PísankaII s.8,9
Matematika s.24

22.10.  ŽA-uč. - s.17 - psát do mřížek, číst
ŽA-PS s.21, cv.3,4 - skládat na kobereček slabiky
Opičí písanka malá - předepsané na 2 str.
Matematika s. 25

23.10.  ŽA-uč - s.17 - číst a skládat na kobereček
ŽA-PS s.22 cv.1,4, s.22 cv.3,4,5 - číst,skládat písmena
PísankaII s. 10 a 11
Matematika - dokončit s.25

Prvouka – poznávat na vycházkách stromy listnaté a jehličnaté, umět různé druhy zeleniny a ovoce
Upozornění – do velké písanky píšeme pastelkami, jinak tužkou, znázornění v matematice pastelkami.
Děkuji rodičům za spolupráci, dětem za radost z učení.

1. třída se bude setkávat na online výuce každý den i v týdnu od 19. října od 8 do 9 hodin. Pro žáky, kteří se dopoledne nemohou připojit, bude stejná výuka odpoledne od 16 hodin.

JK

Leave a Reply