Informační povinnost

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů, včetně OÚ pro potřeby komunikačních nástrojů distanční výuky. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Základní škola, Nové Město, okres Hradec Králové,

sídlo: Nové Město 1, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,

IČ: 709 86 789,    Datová schránka: pgump9v,   Telefon: 495 486 043,    e-mail:  zs.novemesto@worldonline.cz

Pověřenec pro OÚ:   Matěj Novotný, e-mail:novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437, úřední dny: neuvedeno

Leave a Reply