Pokyny k výuce od 16. listopadu, 5. ročník

ČJ – učebnice s. 48 – 52 – budeme společně probírat
    – PS s. 24 – 26 opakování
ČJSL – do sešitu doplň 10 přirovnání – učebnice s. 71 cv. e
M – učebnice s. 52 – 54 – budeme společně probírat
     – PL – Násobení zpaměti
            – Dělení zpaměti
            – Písemné násobení (zkusit trojciferné)
            – Písemné dělení
MG – učebnice s. 51 – vysvětlíme si společně
Psaní – vzor č. 15, 16 – r, n (na novou stránku)
Čítanka – s. 56 – 58
              – PS – s. 20, 21; – do sešitu s. 21 cv. 4, 5, 6 (Skřítek)
                                        – do sešitu s. 21 cv. 2 (Lodičky)
SČ – s. 119 – 126

Vlastivěda

VL – výpisky – střední a jižní Morava – dokončení uč., v pátek 20.11. odevzdat do krabice sešit a vypracované pracovní listy ke kontrole, v týdnu od 23.11. začneme II. díl – EVROPA + nový sešit na zápis. Díky KD.

Přírodověda

Projděte si prezentaci  na téma „Přizpůsobivost rostlin a živočichů“. Příští hodinu, tj. 19.11. v 10,00 hod si společně zopakujeme výše uvedené učivo na str. 7 – 8. V pracovním sešitě si vypracujte str. 7. Samostatný pracovní list  k vypracování v tištěné podobě  Vám pošlu v obálce spolu s materiály od paní ředitelky, vypracované je zašlete zpět s ostatními úkoly.
Do sešitu si udělejte krátký zápis:
Přizpůsobivost rostlin a živočichů
 
Živočichové v různých podnebných pásech
– někteří živočichové např. zajíc, liška, medvěd se přizpůsobili rozmanitým podmínkám v různých podnebných pásech
– jejich přizpůsobení je odlišilo vzhledem, způsobem života i jídelníčkem
Rostliny v různých podnebných pásech
– některé rostliny např. bříza, borovice, pryskyřník v přizpůsobené podobě se vyskytují v různých podnebných pásech či v různých nadmořských výškách
Přeji hezký den.
Markéta Horáková

Anglický jazyk

 úkoly pro žáky 5. ročníku.
English – Questions and Answers and Days of the week
                  Workbook  page 16 – 17  We will work together while online.
S pozdravem Kateřina Horáková

 

Leave a Reply