Pokyny pro 1. ročník od 2. listopadu

Milé děti, vážení rodiče,
distanční výuka se nám prodloužila ještě o týden. Budeme pokračovat obdobně jako před podzimním volnem. Snad už budeme brzy ve škole. Online výuka bude denně od 8 do 9 hod, odpoledne opakování od 16 hod.

2.11.   Živá abeceda s.18, PS s.23, podtrhávat velké a malé T,
Písanka II s.12, s.26 číslice 6
Matematika s.26 a část 27
3.11.   Živá abeceda s.19, skládat slova na koberečku, PS s.23
Písanka II s.13
Matematika – dokončit s. 27
Prvouka – s.14
4.11.   Živá abeceda – list s barevnými slovy – číst, PS s.24 – skládat
slabiky a slova na kobereček
Písanka II s.14, s. 15 první řádek
Matematika s.28
Prvouka s. 15 a 16
5.11.   Živá abeceda s.19 – skládat a číst slova, PS s.24 cv.3 a 4
Písanka s.15 – dopsat
Matematika s.29
6.11.   Živá abeceda s.20, PS s.25 – podtrhat malé a velké J
Písanka II s.16 a 17
Matematika s.29 – sloupečky s příklady

Na prvouku si vylisujte alespoň 4 druhy listů, nalepte na papír a s pomocí rodičů pojmenujte. Až půjdeme do školy, tak je přineste.

JK

Leave a Reply