5.ročník, úkoly 25.-28.1.2021

ČJ –     učebnice s. 88 a 35 – opakování, s. 89 – 91
          PS 2. díl s. 5,6,7
ČJSL – s. 81 – do sešitu přepište již vypracovanou osnovu a článek převyprávějte svými slovy (neopisujte věty z učebnice)
M –    učebnice s. 21 – 24
          PS 2. díl s. 12,14,16 ( PO vynechají na s. 12 cv. 8,10, na s. 14 cv. 10,11, na s. 16 cv. 3,6)
MG –  učebnice s. 20
Čítanka – s. 79, 83 – básně
                PS s. 29 cv. 6, s. 30 cv. 9 promyslet
                     s. 31 cv. 2,3 promyslet
                PS s. 28 cv. 4,5 do sešitu LV – 5 celých vět (měli jste si připravit)
Psaní – vz. č. 29 – A, Á, a, á, vz. č. 30 – Gek se ztratil – po slovo sám (PO 5 + 5 řádků)
–      s. 203 – 208
Od 25.1. pokračujeme v distanční výuce, proto PS z ČJ a M zatím neodevzdávejte. Na sešity z VL, AJ a PŘ se domluvíte s vyučujícími.
Další informace si řekneme příští týden na on-line vyučování. Někteří si ještě nevyzvedli obálky se sešity a bohužel neodevzdali test z VL a PŘ.
H. Pacáková

Přírodověda

Předkládám prezentace  na témata: „Botanické zahrady“, „ZOO“, „Člověk a příroda“:

ZOO
ochrana životního prostředí
národní parky
botanické zahrady
botanické a zoologické zahrady

Prostudujte si, prosím, také učivo str. 32 – 33.
Přeji hezký den.
Markéta Horáková

Anglický jazyk a hudební výchova

plán učiva na další týden pro žáky 5. ročníku:

 English – questions and answers
                  Project book page 33
                  Workbook page 27
Test – to be completed by 28. 1.   TEST
Hudební výchova – W. A. Mozart – život a dílo hudebního skladatele – zápis do sešitu

S pozdravem Kateřina Horáková

Leave a Reply