Informace pro rodiče

V pondělí 4. ledna 2021 nastoupí do školy žáci 1. a 2. ročníku, platí stávající rozvrh hodin. Dle nařízení vlády je vstup do školy povolen pouze v roušce (nezapomenout na 1 – 2 náhradní). Obědy a školní družina pro tyto žáky budou zajištěny obvyklým způsobem. Žáci 3., 4. a 5. ročníku budou vyučováni distančně, třídní učitelé včas upřesní, v které dny se budou určité předměty vyučovat. Distanční výuka v těchto ročnících by však měla navazovat na odkazy a upravené rozvrhy pro on-line výuku v říjnu a listopadu.
Mgr. Hana Pacáková, ředitelka školy

Leave a Reply