Pátý ročník, úkoly do 8.1.

Úkoly pro 5. ročník: 4.1. – 8.1.2021
ČJ     – učebnice s. 72 – 76
           PS – s. 59 cv. 4, s. 60 cv. 6, s. 61 cv. 2, s. 62 cv. 5, s. 75 – 77
ČJSL – přepište koncept Zima (s osnovou) do sešitu (v pátek)
M     – učebnice 2. díl s. 3 – 7, s. 9 – 12 opakování, dále procvičování dělení dvojciferným dělitelem
           PS – s. 32, 33, 62, 63
MG   – učebnice 2. díl s. 13 (středa)
Čítanka – s. 39 báseň, s. 69 – 71
                PS – s. 26 cv. 3 a 6 – do sešitu 5 odpovědí celou větou
         – s. 187 – 192
Psaní     – vzor č. 25, 26 – G, Q, 6
Vyzvedněte si v krabici u vchodu do školy obálky se sešity – od soboty 2.1. v 8 – 18 hodin.
Pracovní sešity máte většinou u sebe, někteří mají i malé školní sešity. Zatím nic neodevzdávejte.
V pondělí začneme opět on-line v 8 – 9.45 h českým jazykem a matematikou, další předměty  budou jako posledně od 11 h (AJ) nebo od 10 hodin (PŘ a VL).  H. Pacáková

Anglický jazyk

plány učiva pro žáky 5. třídy k předmětu Anglický jazyk:

English – unit 3 – workbook page 22
                              – write vocabulary page 82 – unit 3A
                              – verb to have got
procvičování slovíček:

test:

Leave a Reply