úkoly 18.1.-22.1.2021, 5.ročník

ČJ    – učebnice s. 82 – 86
         PS 2. díl s. 1,2,3,4 ( žáci s PO mohou vynechat na s. 1 druhou část, s. 2 cv. 7 druhou část)
ČJSL – připravit na papír osnovu k vypravování Neopatrnost na s. 81
 
M    – učebnice s. 14 – 18
          PS 2. díl s. 2,4,6,8 (žáci s PO mohou vynechat na s. 2 cv. 5,6,10, s. 4. cv. 4,8, s. 6 cv. 4,5,6,7, s. 10 cv. 8,9 a všichni cv. 10)
MG – učebnice s. 19
Čítanka – s. 74 – 78, naučit výslovnost podle PS s. 28 cv. 2
                PS – připravit si ústně s. 28 cv. 4,5,6
Psaní – tento týden ne
      – tento týden ne
Od pátku 22.1. odpoledne do neděle 24.1. (od 8 do 18 hodin) z ČJ a z M nic do krabice u školy neodevzdávejte, jen si vyzvedněte
obálku se sešity (pouze pokud nepůjdeme od 25.1. do školy).

Anglický jazyk

Plán učiva pro příští týden k předmětu angličtina pro 5. ročník.

English – vocabulary – adjectives and pets Workbook  page 82
                  verb  have got
                  questions and answers
                  Project book  page 30 – 32
                  Workbook page 24 – 26

S pozdravem Kateřina Horáková

Přírodověda

Prezentace  na témata:  „Třídění„, „Třídění přírodnin„, „Rostliny„, „Živočichové

Prostudujte si, prosím, učivo str. 25 – 27.
Přeji hezký den.
Markéta Horáková

 

Leave a Reply