Úkoly pro 3. ročník, od 1.2. do 5.2.

Dobrý den,
tak  i v 2.pololetí bohužel pokračujeme v online výuce.
Chci vaše děti moc pochválit za plnění online dotazníků a domácí práci. 
Vyplňované PL, prosím uschovat a přinést do školy, až dojde k rozvolnění.

Anglický jazyk a prvouka

ST 3.2.: AJ: online výuka – 1.práce s učebnicí a kontrola PS, 2.zkoušení ze slovíček 16.lekce
                       -pro domácí procvičování slovíček posílám odkaz níže
                       + DÚ – PS dodělat s.35 + na pátek vyplnit online dotazník (odkaz doplněn)
                PRV: online výuka – 1.prezentace – Živá příroda, 2.práce s učebnicí – kontrola domácího čtení + zadání DÚ
PÁ 5.2.: AJ: online výuka – 1.psaní slovíček 14.-15.lekce , 2.rozhovory
                      + DÚ zapsat slovíčka 17.lekce
               PRV: online výuka – 1.prezentace – ROSTLINY, 2.společný zápis do sešitu prvouky
S pozdravem GJ

Only 1 comment left Go To Comment

  1. Škola Nové Město / Post Author

    Ve středu 3. 2. doplněny odkazy na testy AJ a prvouka

Leave a Reply