Úkoly 5. ročník, 8. 2. – 12. 2. 2021

ČJ     – učebnice s. 98 procvičování, s. 99 – 100
           PL č. 1, 2, 3, 4 obě strany
ČJSL – přepsat koncept „Jak pomáháme zvířatům v zimě“ do sešitu
 
M     – učebnice s. 28 – 29, 32
           PL strana 1, 4, 5
MG – učebnice s. 25
Čítanka – s. 84 – 85
                PS s. 32 cv. 3 (4 odpovědi celou větou)
Psaní    – vzor č. 33 – Autobus (celý), Bagr (4 řádky)
SČ         – s. 216 – 222
Od pátku odpoledne 12.2. do pondělí 14.2. odevzdáte do krabice pracovní listy z ČJ a M, vyzvednete si obálku s PS ČJ a PS M.

Děkuji. H. Pacáková

Přírodověda

Seznamte se s prezentacemi  na témata: „Výživa“ a „Lidské tělo“:

lidské tělo

potrava1

výživa člověka

Prostudujte si, prosím, také učivo str. 37 – 39.  V obálce vám zasílám pracovní list k vypracování, vyplněný jej zpět zašlete spolu s ostatními materiály.
Přeji hezký den.
Markéta Horáková

Anglický jazyk

Plán učiva pro anglický jazyk v 5. třídě:
English – 3D school timetable and subjects
                  Work book page 28 – 29

 

Vocabulary:

 

Pracovní list, se kterým budeme pracovat při online hodině:

 

S pozdravem Kateřina Horáková

Leave a Reply