Nástup žáků do školy ve školním roce 2021 – 2022

Žáci, kteří nebudou navštěvovat ranní družinu, přijdou do školy ve středu 1.9.2021 průběžně od 7.30 do 7.45 hodin. Ranní družina v tento den a v průběhu celého školního roku bude otevřena od 6.30 hodin, žáci zazvoní vždy na 1. třídu a vyčkají otevření hlavních dveří (vstup z organizačních a hygienických důvodů v dané časy: v 6.30 h / 6.45 h / 7.00 h / 7.15 hodin).

Při cestě do školy a ze školy autobusem budou mít všichni žáci zakrytá ústa a nos rouškou. Při vstupu do budovy si žáky převezme pan školník, proběhne dezinfekce rukou. Nikdo se zbytečně nebude dotýkat věcí kolem sebe, všichni se budou řídit hygienickými předpisy a pravidly na ochranu zdraví.

Do budovy školy mohou vstupovat pouze žáci,rodičům není vstup povolen.

Žáci budou postupně vcházet do šatny, kde si odloží oděv a obuv a neprodleně odchází do svých tříd. Uspořádání šaten bude zachováno podle tříd (1. – 5. ročník). Ve třídě si umyjí ruce a použijí opět dezinfekci, která zde bude umístěna spolu s papírovými ručníky.

Podle pokynů z MŠMT se budou žáci 2.- 5. ročníku testovat plošně třikrát – 1.9., 6.9., 9.9., jedná se o neinvazivní antigenní testy určené pro samoodběr stěrem z nosu, podobně jako tomu bylo v minulém školním roce.

Žáci 1. ročníku se budou testovat 2.9., 6.9. a 9.9. Testovat se nemusí žáci ve lhůtě 180 dnů od pozitivního testu na COVID a dále žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Všichni bezinfekční žáci jsou povinni ve společných prostorech školy nosit ochranu úst a nosu dle platného nařízení vlády. Při výuce tato povinnost není.  Pokud jste navštívili zahraničí, je třeba respektovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně zemí s vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem. Zde platí 5-denní samoizolace (o nenastoupení do školy z důvodu samoizolace informujte, prosím, třídní učitelku). V případě, že se rozhodnete, že Vaše dítě nepodstoupí výše zmiňované testování, bude moci školu navštěvovat, ale v přísnějším režimu (ochrana úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole, tedy i při výuce).  Veškerá režimová opatření vycházejí z platných nařízení vlády ČR.

Výuka bude probíhat dle normálního rozvrhu.

Při podezření na nákazu COVID – 19 je nutno okamžitě informovat školu.

Školní stravování: žáci budou na oběd docházet opět po jednotlivých třídách podle časového rozpisu tak, aby se v jídelně neshromažďovali. Před obědem je nutné řádné umytí a dezinfekce rukou. Žáci určené třídy si nebudou oběd vyzvedávat u okénka, ale bude jim donesen na stůl, včetně příboru a pití. Použité nádobí ponechají na stole. Setrvají na místě, dokud nebudou všichni naobědváni a neodejdou žáci z přední jídelny. Celá třída pak bude odcházet vždy společně.

Rodiče si mohou děti vyzvednout po ukončení výuky a po obědě, a to v níže uvedených časech.

 Časy k vyzvednutí: 12.30 h / 13.00 h / 14.00 h / 14.40 h / 15.45 hodin.

Prosíme rodiče, aby v případě nutnosti zazvonili na 1. třídu nebo volali na tel. č. 602 265 256. Vyčkají před školou na příchod učitelky a svého dítěte, do školy nevstupují.

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku

Žáci 1. ročníku se dostaví do školy ve středu 1.9.2021 nejdéle do 7.45 h s rouškou. Do budovy školy a pak i do třídy mohou v tento den výjimečně vstoupit i rodiče, ale též pouze s rouškou. U vchodu si všichni vydezinfikují ruce. Do šatny první den děti nemusí vstupovat, ale mohou si tam odložit oděv a obuv. Mohou si přinést i školní tašku. Po přivítání žáků a informacích od paní třídní učitelky převezmou rodiče od zástupců obce Nové Město příspěvek na pomůcky pro svého prvňáčka. Ukončení prvního setkání plánujeme do 8.45 hodin.

Těšíme se na shledání.

S pozdravem

Mgr. Hana Pacáková, ředitelka školy

celý dokument ke stažení a tisk

Leave a Reply