Návštěva hasičského sboru Nové Město

Ve středu 22. června byl na naší škole simulovaný požár. Povolaný hasičský sbor z Nového Města nám ukázal záchranu a první pomoc raněného. Děti byly nejprve vyděšené, potom zvědavé a nakonec rozdováděné. Hasiči si poradili, zchladili je vodou. Dokonce dětem ukázali, co všechno takové vodní dělo umí.

 

Leave a Reply