O škole

Základní škola, Nové Město, okres Hradec Králové

je málotřídní škola pro 1. až 5. ročník zřízená obcí Nové Město. Vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ZŠ Nové Město, čj. 143/07). Kromě této výukové činnosti funguje také jako školní družina a zařízení školního stravování.

Školní družina je otevřena ve dnech školního vyučování v době od 6:45 do 7:45 a od 11:40 do 15:40. Obědy odebíráme z Mateřské školy U Zámku, Poděbradova ulice 636 / IV, Chlumec nad Cidlinou.

Adresa školy: ZŠ Nové Město 1, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,        IČO: 709 86 789
Telefonní spojení: 495 486 043, mobil 602 265 256
e-mail:   zs.novemesto@worldonline.cz
ředitelka školy: Mgr. Hana Pacáková

Pedagogičtí pracovníci (2017/2018):
1. ročník:
Mgr. Lucie Kohoutová (18 žáků)
2. ročník: Mgr. Jana Kuřinová (19 žáků)
3. ročník: Mgr. Gabriela Jansová (7 žáků)
4. ročník: Mgr. Hana Pacáková (21 žáků)
5. ročník: Mgr. Alena Haláčková (18 žáků)

školní družina a pedagodický asistent:
Mgr. Naděžda Horáková
částečný úvazek ve školní družině:
Mgr. Jana Kuřinová, Mgr. Lucie Kohoutová

Škola má k dispozici vybavenou tělocvičnu, školní hřiště a pozemek, osobní počítače ve všech třídách a počítačovou učebnu. Přímo v budově školy je také školní knihovna. Knihovna je otevřena i pro veřejnost vždy v úterý, v době od 12:30 do 13:30 a 16:00 až 17:00.

Bezplatné zájmové kroužky:
tělovýchovný, pěvecký, hra na zobcovou flétnu, anglický jazyk, informatika, mladý zdravotník a kroužek dovedných rukou

Leave a Reply