O škole

Základní škola, Nové Město, okres Hradec Králové

je málotřídní škola pro 1. až 5. ročník zřízená obcí Nové Město. Vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ZŠ Nové Město, čj. 143/07). Kromě této výukové činnosti funguje také jako školní družina a zařízení školního stravování.

Školní družina je otevřena ve dnech školního vyučování v době od 6:30 do 7:40 a od 11:45 do 16:05. Obědy odebíráme z Mateřské školy U Zámku, Poděbradova ulice 636 / IV, Chlumec nad Cidlinou.
Škola se otevírá ráno v 6:20 a zavírá odpoledne v 16:10.

Adresa školy: ZŠ Nové Město 1, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,        IČ: 709 86 789
Telefonní spojení: 495 486 043, mobil 602 265 256
e-mail:   zs.novemesto@worldonline.cz
ředitelka školy: Mgr. Hana Pacáková
datová schránka: pgump9v

Pedagogičtí pracovníci (2020/2021):
1. ročník:
 Mgr.  Jana Kuřinová (12 žáků)
2. ročník: Mgr. Gabriela Jansová (13 žáků)
3. ročník: Mgr. Kateřina Horáková (16 žáků)
4. ročník: Mgr. Kateřina Dušková (16 žáků)
5. ročník: Mgr. Hana Pacáková (18 žáků)
   Celkem:               75 žáků

školní družina:
vychovatelka: Markéta Horáková, Dis
externí vyhovatelka: Mgr. Jana Kuřinová
Mgr. Naděžda Horáková

Škola má k dispozici vybavenou tělocvičnu, školní hřiště a pozemek, osobní počítače ve všech třídách a počítačovou učebnu. Přímo v budově školy je také školní knihovna. Knihovna je otevřena i pro veřejnost vždy v úterý, v době od 12:30 do 13:30 a 16:00 až 17:00.

Bezplatné zájmové kroužky:
tělovýchovný, pěvecký, hra na zobcovou flétnu, anglický jazyk, informatika, klub logiky – deskové hry a kroužek dovedných rukou

Základní škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. ZŠ dále pořizuje záznamy ze svých akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Základní škola, se sídlem Nové Město 1, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 70986789,
DS: pgump9v, telefon: 495 486 043, e-mail: zs.novemesto@worldonline.cz

 

Pověřenec pro OÚ:

Lucie Říhová, e-mail: pocidlinsko@seznam.cz, tel: 776 059 979
Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel: 737 039 437

Leave a Reply