Nástup žáků Základní školy Nové Město v pondělí dne 25.5.2020

Ve škole budou od 25.5. do 30.6.2020 probíhat vzdělávací aktivity v čase 8.00 – 12.35 hodin, odpočinkové aktivity od 12.35 – 16.00 hodin. Žáci budou rozděleni do neměnných skupin,

a to v počtu maximálně 15 žáků ve třídě (v naší škole podle stávajících tříd, jen 4. a 5. ročník bude uspořádán podle počtu přihlášených žáků).

Žáci budou přicházet do školy průběžně od 7.15 do 7.45 hodin. Ranní družina je zrušena, ale v nejnutnějších případech mohou žáci přicházet do svých skupin od 6.30 do 7.40 hodin.

Při cestě do školy a ze školy budou mít všichni žáci zakrytá ústa a nos, před školou je nutné dodržovat odstup 2 metry. U vchodu si žáky převezme pan školník, první den i třídní učitelé, kterým žáci předají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané od zákonného zástupce.

čestné prohlášení – stáhněte a vytiskněte
vietnamsky: tuyên thệ – tải về và in

Pokud žák toto Čestné prohlášení nebude mít, nebude do školy vpuštěn.

Do budovy školy mohou vstupovat pouze žáci, rodičům není vstup povolen.

Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení použité roušky. Při vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce, nebudou se zbytečně dotýkat věcí kolem sebe, budou se řídit hygienickými předpisy a pravidly na ochranu zdraví (dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 – kliknutím otevřete).

Žáci budou postupně vcházet do šatny, kde si odloží oděv a obuv a neprodleně s odstupem od ostatních žáků odchází do svých tříd. Uspořádání šaten bude zachováno podle tříd – skupin (1. – 5. ročník).

Ve třídě si umyjí ruce a použijí opět dezinfekci, která zde bude umístěna spolu s papírovými ručníky. Žáci budou sedět v lavicích po jednom, při výuce roušku mít nemusí. O přestávkách a při pohybu ve společných prostorách nebo na WC jsou žáci povinni nosit roušku. Žáci budou trávit přestávky ve svých třídách, kde budou dodržovat odstupy, na toalety budou docházet jednotlivě. Toalety i umyvadla budou vyčleněny jednotlivým skupinám.

Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu kromě výchovy tělesné a pracovní(podle situace a doby upravené na oběd). Žáci po celou dobu výuky zůstávají v jedné místnosti.

Omlouvat žáky z přihlášené výuky budou rodiče na tel. čísle 602 265 256 nebo u svých třídních učitelů. Při podezření na nákazu COVID – 19 je nutno okamžitě informovat školu.

Školní stravování je zajištěno, žáci budou na oběd docházet opět v jednotlivých skupinách podle časového rozpisu tak, aby se v jídelně nepotkávali. Před obědem je nutné řádné umytí a dezinfekce rukou. Žáci si nebudou oběd vyzvedávat u okénka, ale bude jim donesen na stůl, včetně příboru a pití. Použité nádobí ponechají na stole. Roušku si sundají těsně před jídlem a navléknou ji opět ihned po ukončení oběda. Setrvají na místě, dokud všichni nedojedí.

Pokud žáci nepojedou autobusem, rodiče si je mohou vyzvednout po ukončení výuky a po obědě, a to v níže uvedených časech. Časy k vyzvednutí: 12.15 / 13.00 / 14.00 /14.40, v nejnutnějších případech 16.00 hodin. Prosíme rodiče, aby zazvonili na 1. třídu nebo volali na tel. č. 602 265 256.

Žáci budou po celou dobu pobývat ve své dané skupině ve své třídě, prostor družiny je uzavřen.

Pokud by žák opakovaně porušoval stanovená pravidla, byl by z výuky ve škole vyloučen.

Žákům, kteří se nemohou výuky ve škole zúčastnit, budou zadávány úkoly obvyklým způsobem na stránkách školy a budou nadále vyučováni on-line (termíny a čas budou upřesněny).

Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili nejpozději do 18.5.2020 do 8.00 hodin, a to včetně požadavků na umístění do skupiny ráno a odpoledne, hlavně pak přihlášení obědů. Přihlášky zašlete svým třídním učitelům na jejich e-maily nebo na školní e-mail: zs.novemesto@worldonline.cz (4. a 5. ročník).

Přihlášku si stáhněte, vytiskněte a vyplňte.

Podepsanou přihlášku odevzdají žáci spolu s čestným prohlášením při nástupu do školy. 

Do 18.5.2020 je nutné:

– vyplnit přihlášku s údaji o nástupu do školy 25.5.2020, odchodech ze školy,

obědech (pozdější nástup není možný)

– seznámit se s informacemi o provozu školy

 

Do školy 25. 5. je nutné:

– vyplnit čestné prohlášení a podepsané přinést s sebou

– mít dvě roušky a sáček na uložení

 

 

 

 

Přihláška ke stažení

Čestné prohlášení – stáhněte a vytiskněte
Vietnamsky: tuyên thệ – tải về và in

Informace: Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Metodika MŠMT k hodnocení

 

Only 1 comment left Go To Comment

  1. Škola Nové Město / Post Author

    Čestné prohlášení přineste až s nástupem do školy 25. května. Do 18. května je nutné nahlásit, zda žák do školy přijde + další podrobnosti (vyplňte přihlášku, prosím). Se školními autobusy je snad možné počítat. Citujeme „Veřejná doprava se také (od 25. 5.) přizpůsobí částečnému obnovení školní docházky. Koncem května bude veřejná drážní doprava oproti normálu omezena již pouze o 7 % a rozsah omezení v autobusové dopravě bude odpovídat skutečné potřebnosti školní dojížďky. “ z webu kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/covid19/obnoveni-verejne-dopravy-od-pondeli-11-5-2020-318705/

Leave a Reply