Úkoly pro 5. ročník, od 1.2. do 5.2.

ČJ     –  učebnice s. 93 opakovat skloňování, s. 94 – 97
            PS s. 9 – 12 (PO mohou vynechat na s. 11 cv. 2 b druhou část, na s. 12 cv. 4 b, c)
ČJSL  –  připravit koncept „Jak pomáhám zvířatům v zimě“ (s osnovou), text aspoň na 1 stránku
M      –  učebnice s. 23 – 24, s. 26 – 27
            PS s. 18, 20, 22
MG    – učebnice s. 25
Čítanka – s. 80 – 83
                PS s. 30 cv. 4, s. 31 cv. 6, 8
Psaní     – vzor č. 31 – g, q, č. 32 – 0, 9
                (PO 5 + 5 ř., ostatní 6 + 6 ř. na novou stránku)
SČ          – s. 209 – 215
Od pátku 5.2. do neděle 7.2. si v krabici vyzvedněte PS 1. díl z ČJ a M, test z VL – vše v obálce.
Do krabice odevzdejte PS 2. díl z ČJ a M.
Děkuji. Hana Pacáková

Přírodověda

Prostudujte si učivo na stranách 35 a 36, a následující prezentace:

člověk a jeho životní podmínky 1

člověk a jeho životní podmínky 2

Anglický jazyk

English – questions and answers, reading

                 3D – vocabulary Workbook page 82  My school and School subjects
                 3D – Project book page 34 – 35
                          Workbook page 28 – 29
Watch the video:
Čtěte, odpovězte:
3 - reading
3 - to have Q and A

Only 1 comment left Go To Comment

  1. Škola Nové Město / Post Author

    Doplněno učivo přírodovědy, omlouvám se za opomenutí a děkuji za pochopení. J. Kuřina

Leave a Reply