• Informace k zápisu do prvního ročníku 2023 / 2024

    Základní škola, Nové Město, okres Hradec Králové

    ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

     

    Termín zápisu, organizace zápisu

    Zápis dětí do 1. ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Nové Město, okres Hradec Králové, na školní rok 2023/2024 proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 13.30 hodin do 18.00 hodin a v pátek 14. dubna 2023 od 13.30 hodin do 18.00 hodin v budově základní školy. [ … zobrazit celý příspěvek]