2018-05-10: Besídka ke dni matek

Ve čtvrtek 10. května se v naší škole konala besídka ke Svátku matek. První třída nás potěšila pásmem písní a říkadel pro maminky. Druháci zahráli pohádku O dvanácti měsíčkách. Třetí ročník a pěvecký kroužek předvedl písně a říkadla. Dvě dívky ze třetí třídy nám ukázaly mažoretkové vystoupení.

Taneční kroužek Latinky vystoupil s tancem cha-cha.  Čtvrtý a pátý ročník měl připravené básně a písně maminkám k svátku. Dvě dívky z 5. třídy zazpívaly píseň Ty a já od skupiny Kryštof. Na závěr představení žáci 5. ročníku poděkovali učitelkám, které je pět let učily a připravovaly k dalšímu studiu na ZŠ Chlumec. Paní ředitelka poděkovala žákovi 5. ročníku  za záchranu života  kamaráda, za včasně přivolaný profesionální zásah a poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranky.

22 položka(ek)

Leave a Reply