Informace k viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19

Aktuálně 10. 3.: RUŠÍ SE VÝUKA VE ŠKOLE počínaje dnem 11. března 2020, na základě nařízeného mimořádného opatření ČR č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN do odvolání. Na webových stránkách školy budou vystavovány pokyny pro žáky, jaké učivo si mají projít doma. Po dobu platnosti opatření bude uzavřena i školní družina. Informace o nároku na ošetřovné viz zpráva ČSSZ. Potvrzení pro rodiče se bude vydávat ve škole ve středu 11. 3. od 8 hodin ráno, nebo po telefonické domluvě na čísle 602 265 256 v jiném tremínu.
Psali jsme 7. 3.: Situace k novému typu koronaviru se velmi rychle dynamicky vyvíjí. Řiďte se dostupnými aktuálními pokyny. Přes mobilní operátory obdrží informace každý, kdo přijede do České republiky přes hranici státu.
Dalšími zdroji jsou: webové stránky Ministerstva zdravotnictví a Hygienické stanice. Zejména upozorňujeme na aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie. K dispozici jsou také ve formě dokumentu z KHS a letáku Ministerstva. Můžete se rovněž seznámit s obecnými informacemi o novém koronaviru.

 

ZŠ Nové Město - kontakty v případě ohrožení koronavirem

Kontakty po návratu

ZŠ Nové Město - pokyny k mytí rukou

Jak si mýt ruce

Koronavirus - snížení rizik, ZŠ Nové Město

Koronavirus – snížení rizik

 

 

 

Leave a Reply