2. ročník učivo – 20.4.-24.4.2020

Tak vás opět všechny moc zdravím a opět se vám dětičky moje ozývám.
Musím vás pochválit za vzornou práci a vaše rodiče za vzornou spolupráci.Ještě jednou děkuji všem a jdu vám zadat práci na další týden. Ještě chvíli to vydržte.

Český jazyk

1. PS str. 7,str.8 ( spodoba písmen P – B, T – D, Ť – Ď, F – V )
2. učebnice Č J  str. 115 cv. 33 a cv.34  –   na papír
3. sbírka PROCVIČUJEME str.11
Prosím i nadále dětem diktovat.

Matematika

Tento týden se budeme věnovat geometrii. Procvičovat polopřímku, polopřímku opačnou, vzájemnou polohu dvou přímek či polopřímek
1. učebnice str. 5, uč,str. 15, uč.str.19 ( je možnost zkusit na papíry rýsovat kolmice podle rysky na trojúhelníku)

Čtení

1. čítanka str. 112 – 113
2. PS str. 43
3. Přečíst další pohádku libovolnou a vytvořit na papír opět osnovu. Buď obrázkovou či větami.

Psaní

1. písanka str. 21 – 23

Prvouka

1. učebnice str .52 – 53 Hospodářská zvířata
PS. str. 60 (1. část učiva ) str. 61 zatím ne. Na ní budeme pokračovat příští týden.
Pro dnešek vše. Zdravím vás zlata moje i vaše mamky. PS: těším se na vás.

Leave a Reply