Učivo pro 5. ročník od 6.4.

ČJ – učebnice s. 114 – 116
2. díl PS – s. 18, 19, 20 (bez slohu)
ČJSL – učebnice s. 117/d (dopis kamarádovi s adresou)
M – učebnice 3. díl s. 8, 9, 10
2. díl PS – s. 1, 2, 3
MG – učebnice 3. díl s. 7 promyslet
Psaní – opiš báseň z čítanky s. 48 (Les – 3 sloky, PO jen 2 sloky)
Čítanka – s. 106 – 109, PS s. 44, 45 (Hynaisova opona) promyslet
SČ – s. 251 – 255
Vlastivěda 5. třída:
Téma: Samostatné Československo (tvář nového státu)
Přečíst : učeb. str. 28-29
Do sešituzápis (posílám do Google učebny) + odpověď na otázky č.1-6/str.29 (promyslet)
                    projdeme si při on-line hodině v úterý 10.00
Pracovní sešit: str.14
Přírodověda 5. třída: 
Téma: Třídění organismů – živočichové
Přečíst: učeb.str.27-28 (život na zemi)
Můžete se podívat na prezentace: 27-42 (přírodověda)
Můžete trénovat:  
Angličtina 5. třída 
Téma: 24. lekce  – We had fish
Úkol: vyplňte si cvičení v pracovním sešitě na str. 50-51, do sešitu zápis gramatiky učeb.str.51/5
           projdeme při online hodině v úterý 10,00 hod.
          Slovíčka můžete procvičovat v aplikaci www.wocabee.app
         V pondělí bude zase připraven test na slovíčka v této aplikaci,abyste věděli,jak vám to jde. Jinak můžete
          trénovat a  soutěžit průběžně:-)
          Do google učebny jsem vám dala odkaz na kahoot soutěž, když budete mít chuť 🙂
Pokud budete něco potřebovat, prosím pište na zsnovemestonadcidlinou@gmail.com
Moc zdravím děti, už máme najetý systém 🙂 Zvládneme to 🙂
A.M.

Leave a Reply