Zápis a přípravka pro budoucí prvňáčky

Přípravka pro budoucí prvňáčky

Přípravka je vhodná pro všechny budoucí prvňáčky. Jejím cílem je seznámit děti se školním prostředím, postupné zvykání si na sezení v lavici, udržení pozornosti, správný úchop psacího náčiní, správná mluva, rozvoj znalostí o přírodě, početní představivost, obratnost i výtvarná a hudební činnost. To vše formou hry.

Schůzky se budou konat každé první úterý v měsíci od 16 do 17 hodin v 1. třídě ZŠ Nové Město.

V letošním školním roce začneme až v únoru z organizačních důvodů. Plánované termíny budou platit v době příznivé epidemiologické situace, případně mohou být posunuty nebo zrušeny. Informace poskytneme včas.

Termíny přípravky: 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5. a 7. 6. 2022.

Poslední jmenovaný termín bude i dnem schůzky s rodiči budoucích prvňáčků, kde se dozvědí informace potřebné do nového školního roku 2022/2023.

Děti si s sebou přinesou: obyčejnou tužku, pastelky, nůžky, lepidlo v tyčince, přezůvky.

dokument v PDF ke stažení

Zápis do 1. třídy – školní rok 2022 – 2023

Zápis do 1. třídy naší ZŠ se bude konat ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13.30do 18 hodin a v pátek 8. dubna 2022 od 13.30 do 18 hodin.

Pozvánka k zápisu bude ve Vaší MŠ ještě vyvěšena na nástěnce spolu se vzorem rozpisu, na který můžete děti zapsat při 1. přípravce po domluvě s ostatními rodiči, kdo přijde k zápisu ve čtvrtek a kdo v pátek, aby se zkrátila doba čekání.

dokument v PDF ke stažení

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání.

Mgr. Hana Pacáková a paní učitelky ZŠ Nové Město

Leave a Reply