Pátý ročník, 11. – 15. ledna

Úkoly 5. ročník: 11.1. – 15.1.2021
ČJ     – učebnice s. 77 – 80
        – PS s. 63 cv. 1, s. 64 cv. 1, s. 65 cv. 3, s. 78 – 80
ČJSL – do sešitu ustálené přirovnání s. 81
M     – učebnice s. 14 – 16
        – PS dopsat s. 72, 74, s. 76
MG  – učebnice s. 13 procvičování
Čítanka – s. 72 – 73
              – PS s. 27 cv. 4 – čtyři odpovědi celou větou, s. 28 cv. 8
Psaní     – vzor č. 27 – Bagr – přesně dle vzoru, č. 28 – O, Ó (PO 5 ř., ostat. 6 ř.)
          – s. 193 – 200
Distanční výuka pokračuje zatím do 22.1., další informace budou poskytovány průběžně podle situace.
V pátek 15.1. odpoledne, dále v sobotu 16.1. a v neděli 17.1. od 8 do 18 hodin  vložte do krabice u vchodu do školy PS ČJ, PS M, LV, písanku, sloh (Zima) – nejlépe v obálce nebo ve fólii.
Zároveň si vyzvedněte z krabice test z vlastivědy a sešity na další práci.
Děkuji rodičům za spolupráci. H. Pacáková

Anglický jazyk

Plán učiva angličtiny 5. ročníku na příští týden:

English  –   unit  3  –   verb to have got
                                       Project book  page 29
                                       Workbook  page 23  We will work together.
Pracovní listy, které budeme procvičovat při online hodině:
ZŠ Nové Město pracovní list AJ have got...
 3 - has got
S pozdravem Kateřina Horáková

Přírodověda

Odkaz na video ke zhlédnutí

Pracovní materiály:

dokument oceány

prezentace oceány

polarni-pas ppt

Polární_podnebný_pás ppt

Podnebné pásy opakování ppt

Přeji hezký den.
Markéta Horáková

Leave a Reply